Puslapis „Instrukcijos“

1. Nuleiskite maišo laikiklį / keltuvą ir maišo pagrindą iki žemiausio nustatymo 

 

 

2. Nustatykite grūdų maišo dėžę tinkama puse tunelio link (nurodyta ant dėžės dangčio) 

 

 

3. Atidarykite dėžę. 

 

 

4. Įklokite maišą taip, kad priekinio krašto lipdukas būtų maišo pradžioje. 

 

 

Naudingas patarimas: traukiant iš išorinės rietuvės atlankai turi būti atsukti juodąja puse į jus, baltąja – link mašinos tunelio.  

 

 

5. Pakabinkite maišą ant maišo kėlimo įtaiso, kad logotipas / ištempimo indikatorius būtų matomas maišo tunelio 10 arba 2 valandos padėtyje. Tai padės užtikrinti tinkamą išsitempimo stebėjimą. Jei logotipas atsuktas kitaip, ištempimas gali būti netinkamas, dėl to maišas gali būti pažeistas. Garantija negalioja, jei maišas buvo netinkamai įklotas ir per daug ištemptas.

 

 

6. Pakelkite ir švelniai įstumkite maišą į vietą, kurioje jį būtų galima pritvirtinti prie maišo pagrindo.

 

 

7. Viršutinę maišo dalį įstumkite kuo toliau į tunelį arba į įrenginio gamintojo rekomenduojamą padėtį.

 

 

8. Įstumkite maišą į maišo pagrindo erdvę ir šiek tiek pakelkite maišo pagrindą.

 

 

9. Įsitikinkite, kad pagrindo srityje nėra raukšlių ir kad abiejose pagrindo pusėse ties tunelio pagrindu yra išlaikomas vienodas laisvumas.