Instrukcijas

1. Nolaidiet maisa sēdni/pacēlāju un maisa iedobumu zemākajā stāvoklī. 

 

 

2. Novietojiet graudu maisa kasti ar pareizo pusi tuneļa virzienā (norādīts uz kastes vāka). 

 

 

3. Atveriet kasti. 

 

 

4. Novietojiet maisu tā, lai priekšējās malas uzlīme būtu maisa sākumā. 

 

 

Noderīgs padoms: velkot no kaudzes locījumu ārpuses, locījumiem ar melno pusi ir jābūt virzienā pret jums, bet balto pusi — mašīnas tuneļa virzienā.  

 

 

5. Uzkariniet maisu uz maisa pacēlāja tā, lai logotips/stiepes indikators būtu redzams pozīcijā uz pulksten 10 vai 2 uz maisu saiņotāja tuneļa. Tas palīdz nodrošināt pareizu stiepes norādi uz plastmasas. Ja logotips ir novietots citādi, var parādīties nepareizas stiepes norādes un rasties maisa bojājums. Garantija nav spēkā, ja maiss ir nepareizi novietots un pārāk nostiepts.

 

 

6. Paceliet pacēlāju un uzmanīgi iebīdiet maisu pozīcijā, kur to var nostiprināt maisa iedobumā.

 

 

7. Uzbīdiet maisa augšdaļu pēc iespējas tālāk uz tuneļa vai līdz mašīnas ražotāja ieteiktajai pozīcijai.

 

 

8. Iebīdiet maisu maisa iedobumā nodrošinātajā vietā un nedaudz paceliet maisa iedobumu.

 

 

9. Pārliecinieties, vai iedobuma zonā nav kroku un vai pie tuneļa pamatnes abās iedobuma pusēs ir pietiekami daudz brīvas vietas.