Podstrona „Instrukcje”

1. Obniż uchwyt/podnośnik rękawa i misę na rękaw do najniższej pozycji. 

 

 

2. Umieść ramę rękawa z ziarnem odpowiednią stroną w kierunku tunelu (jak wskazano na pokrywie pojemnika). 

 

 

3. Otwórz pojemnik. 

 

 

4. Umieść rękaw tak, aby naklejka na krawędzi przedniej znajdowała się na początku rękawa. 

 

 

Porada: podczas ciągnięcia od strony zewnętrznych fałdów, fałdy powinny być zwrócone czarną stroną do użytkownika, a białą stroną do tunelu maszyny.  

 

 

5. Zawieś rękaw na podnośniku rękawa, aby logo / wskaźnik naciągnięcia znajdował się na godzinie 10 lub 2 na tunelu do pakowania. Pomoże to sprawdzać odpowiednie naciągnięcie plastiku. Jeśli logo jest umieszczone w innym miejscu, wystąpi nieodpowiednie naciągnięcie i pojawi się ryzyko uszkodzenia rękawa. Gwarancja nie obejmuje roszczeń w przypadku, jeśli rękaw zostanie nieprawidłowo umiejscowiony i będzie nadmiernie naciągnięty.

 

 

6. Unieś podnośnik i delikatnie wsuń rękaw we właściwe miejsce tak, aby można było go zabezpieczyć misą na rękaw.

 

 

7. Wsuń górną część rękawa jak najdalej do tunelu lub w miejsce zalecane przez producenta maszyny.

 

 

8. Wsuń rękaw w przeznaczone do tego miejsce na misy na rękaw i unieś nieco misę na rękaw.

 

 

9. Upewnij się, że przy misie na rękaw nie ma zagnieceń i że po obu stronach misy na podstawie tunelu są równe luzy.