Poradenství ohledně strojů

Kvalita plničky je podstatnou součástí co nejefektivnějšího používání vaků AgFlex.

  • Před použitím vaků se ujistěte, že je strojní zařízení čisté, aby se zabránilo šíření škůdců z jednoho pytle do druhého.
  • Při zahájení plnění začnou zrna plněná do vaku tlačit plničku a traktor vpřed a pomocí brzdy vyvíjí zrna na vak větší tlak a vytlačují ven vzduch.
  • Je důležité, aby byl v celém vaku stejný tlak. Na tlak má také vliv povrch, strojní zařízení by mělo být brzděno rovnoměrně a nezávisle na povrchu terénu by měla být dobrá přilnavost obou kol. Střed násypky by měl být v jedné linii se středem nápravy brzděného kola.
  • Při použití velkých přívěsů by měl být také použit velkokapacitní nakladač. To umožní efektivnější práci a méně přerušení plnění. Plnicí šneky s velkým průměrem a nízkými otáčkami mají vyšší kapacitu nakládání a jsou šetrné k zrnu.
  • Ložná plocha na vaky by měla být širší než přehyby vaku a neměla by mít ostré hrany.
  • Protože se baličky neustále pohybují, dbejte na dodržování bezpečnostních postupů.
  • Pro vykládání sklizně lze použít čelní nakladač. Na zem umístěte fólii o takové délce, aby na ní mohl stát vykládací stroj.
  • Při vyprazdňování vak AgFlex odřízněte tak, aby byl odkryt obsah další části vaku.