Mašīnu konsultācijas

Maisu uzpildes mašīnas kvalitāte ir svarīgs nosacījums AgFlex maisa optimālai izmantošanai.

  • Lai novērstu graudu kaitēkļu izplatīšanos no viena maisa uz citu, pirms maisu izmantošanas pārliecinieties, vai iekārta ir tīra.
  • Pēc uzpildes sākšanas maisā iekļūstošie graudi sāk virzīt uz priekšu maisu uzpildes mašīnu un traktoru, tāpēc, izmantojot bremzes, graudi rada lielāku spiedienu uz maisu un izspiež ārā gaisu.
  • Vienmēr ir ļoti svarīgi visā maisā saglabāt vienmērīgu spiedienu. Arī zemes virsma ietekmē spiedienu, un mašīnai ir jānodrošina vienmērīga bremzēšana un laba saķere abiem riteņiem jebkura veida apvidū. Piltuves centram ir jābūt vienā līnijā ar bremžu riteņa ass centru.
  • Izmantojot lielas piekabes, ir jāizmanto arī mašīna ar lielas ietilpības krāvēju. Tas uzlabo darba efektivitāti un samazina uzpildes pārtraukumus. Uzpildes gliemežiem ar lielu diametru un zemiem apgriezieniem ir augstāka slodzes kapacitāte un tie nekaitē graudiem.
  • Maisa iedobuma paliktnim ir jābūt platākam par maisa locījumiem, un tam nedrīkst būt raupjas malas.
  • Tā kā saiņošanas mašīnas ir nepārtrauktā kustībā, pārliecinieties, vai tiek ievērotas visas drošības procedūras.
  • Izkraujot ražu, var izmantot priekšējo iekrāvēju. Novietojiet uz zemes garu plēvi, lai uz tās varētu balstīt izkraušanas mašīnu.
  • Pēc AgFlex maisa iztukšošanas nogrieziet to, lai atsegtu maisa nākamās daļas saturu.