Podstrona „Porady na temat maszyn”

Jakość maszyny pakującej ma nadrzędne znaczenie, aby w pełni wykorzystać potencjał rękawów AgFlex.

  • Przed nałożeniem rękawów należy upewnić się, że maszyna jest czysta, aby zapobiec przenoszeniu szkodników żerujących na ziarnach z jednego rękawa do drugiego.
  • Po rozpoczęciu napełniania, ziarno wsypywane do rękawa powoduje odpychanie maszyny pakującej i ciągnika, natomiast po zaciągnięciu hamulca ziarno wywiera większy nacisk na rękaw, wypychając powietrze.
  • Zawsze istotne jest, aby zapewniać równomierny nacisk w całym rękawie. Grunt ma również wpływ na nacisk, w związku z czym maszyny powinny mieć równą siłę hamowania i przyczepność na obu kołach, niezależnie od rodzaju terenu. Środek leja powinien znajdować się w jednej linii ze środkiem osi, na której znajdują się koła z zaciągniętym hamulcem.
  • Podczas stosowania dużych przyczep, należy zastosować również maszynę do ładowania o wysokiej pojemności. Pozwoli to zapewnić skuteczną pracę i zmniejszyć liczbę przerw podczas napełniania. Maszyny ze ślimakiem o dużej średnicy i wolnych obrotach mają większą pojemność ładowania i są delikatniejsze dla ziarna.
  • Misa na rękaw powinna być szersza niż fałdy rękawa i nie powinna mieć ostrych krawędzi.
  • Ponieważ maszyny pakujące są w ciągłym ruchu, należy przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa.
  • Podczas rozładowywania zbiorów można zastosować ładowacz czołowy. Należy umieścić na ziemi folię, aby maszyna rozpakowująca mogła zostać na niej ułożona.
  • Podczas opróżniania rękawa AgFlex należy go odcinać, aby odsłaniać zawartość dalszej części.