Poradenstvo v oblasti strojov

Kvalita vrecovacieho stroja je dôležitou súčasťou používania vaku AgFlex tým najlepším spôsobom.

  • Pred použitím vakov sa uistite, že je stroj čistý, aby ste zabránili prenosu škodcov na obilí z jedného vaku na druhý.
  • Keď začne plnenie, začne obilie vstupujúce do vaku tlačiť vrecovací stroj a traktor dopredu. Keď použijete brzdu, obilie tlačí na vak viac a vytláča von vzduch.
  • Je vždy dôležité, aby bol v celom vaku rovnaký tlak. Na tlak má taktiež vplyv povrch. Stroj by mal byť rovnomerne brzdený a mal by mať dobrú trakciu oboch kolies, bez ohľadu na terén. Os násypky by mala byť zarovnaná s osou nápravy brzdeného kolesa.
  • Pri použití veľkých prívesov by sa mal tiež použiť stroj s vysokokapacitným nakladačom. To umožňuje efektívnu prácu a menej prerušení pri plnení. Plniace závitovky s veľkým priemerom a malými otáčkami majú väčšiu nakladaciu kapacitu, pričom sú jemné k obiliu.
  • Podložka vaku by mala byť širšia ako strany vaku a nemala byť mať ostré hrany.
  • Keďže sa vrecovacie stroje neustále pohybujú, dbajte na dodržiavanie všetkých bezpečnostných postupov.
  • Pri vykladaní žatvy je možné použiť predný nakladač. Umiestnite na povrch celú dĺžku fólie, aby na nej mohol spočívať vykladací stroj.
  • Pri vyprázdňovaní vaku AgFlex ho odrežte, aby ste odhalili obsah ďalšej časti vaku.