Uzglabāšanas principi

Skābbarības gatavošana ir konservācijas tehnika, kuras pamatā ir glabāšana bez skābekļa klātbūtnes, nevis baktēriju veikta cukura fermentēšana par skābēm, pazeminot lopbarības pH līmeni. Šim procesam turpinoties, pH līmeņi pazeminās, līdz rodas stabila vide. Tas arī aptur nevēlamu mikroorganismu augšanu. Kamēr vien neiekļūst gaiss, skābbarība tiek saglabāta kā liellopu barība ar augstu uzturvērtību.

Graudu maisi nodrošina kontrolētu atmosfēru ar zemu skābekļa saturu. Graudu elpošanas procesa laikā tiek iznīcināti kukaiņi, sēnītes un skābeklis un atbrīvots oglekļa dioksīds. Pēc šī procesa beigām graudu barības vielas un kvalitāte saglabājas stabila. Tieši šī ir maisu uzpildes sistēmas galvenā atšķirība no tradicionālās glabāšanas sistēmas, kurā notiek gāzu un mitruma apmaiņa.

Regulāra kontrole

Ir svarīgi aizsargāt maisus no iespējamiem bojājumiem. Bieži pārbaudiet, vai maisi nav bojāti, un nekavējoties novērsiet visus bojājumus.

 Dzīvnieki var izraisīt lielus bojājumus. Aizsargājiet uzglabāšanas vietu no mājlopiem un mājdzīvniekiem. Var būt nepieciešams elektriskais žogs vai putnu tīkls.

Novērsiet grauzēju vai mazu zīdītāju piesaistīšanu, pastāvīgi nopļaujot zāli un novietojot maisus uz grants vai betona paliktņiem.

Pēc katras barības izņemšanas reizes aizveriet maisu un satīriet izbirušo lopbarību, lai tā nepiesaistītu grauzējus.

Ap maisiem nelietojiet nezāļu iznīcināšanas līdzekli, jo ķīmiskās vielas var sabojāt maisu.

Neļaujiet bērniem rotaļāties vai staigāt pa maisiem.

Vaļīgos galus nostipriniet ar smagākiem atsvariem, lai nepieļautu vēja izraisītus bojājumus, un pēc vētrām pārbaudiet maisus.

Regulāri veiciet pārbaudes. Pēc nepieciešamības aizlāpiet caurumus ar līmlenti. Neizmantojiet cauruļvadu lentu, jo tai nav UV stabilitātes.

 Maisa atrašanās vieta

Tā var vēlāk tieši ietekmēt glabāšanas kvalitāti, tāpēc izvēlieties pareizu vietu:

  • Novietojiet maisus uz labi drenētas un cietas virsmas. Uz tās nedrīkst atrasties akmeņi un asi priekšmeti, kas var sabojāt maisu. Vietai ir jābūt līdzenai, lai maisa saturs nevarētu pārvietoties.
  • Pārliecinieties, vai uz lauka nav stublāju un nezāļu.
  • Novietojiet maisus vietā, no kuras barību var viegli pārvietot.
  • Lai atvieglotu piekļuvi, atstājiet starp maisiem eju.
  • Novietojiet maisus virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, lai siltums izplatītos vienmērīgi.
  • Ideāli būtu AgFlex maisus nenovietot zem kokiem, jo mazie zariņi var izraisīt bojājumus.
  • Noslogotu ceļu un augstu pārvadu zonās ir mazāka dzīvnieku aktivitāte.