Stránka „Zásady skladovania“

Výroba siláže je technika konzervácie založená na nedostatku kyslíku. Namiesto toho baktérie fermentujú sacharidy na kyseliny, čo znižuje pH krmiva. V priebehu tohto procesu sa znižuje úroveň pH, pokým sa nevytvorí stabilné prostredie. To taktiež zastaví rast nechcených mikroorganizmov. Pokým nevniká žiadny vzduch, siláž sa uchováva ako vysoko výživné krmivo pre dobytok.

Vaky na obilie poskytujú kontrolovanú atmosféru s nedostatkom kyslíka. Počas procesu dýchania obilia, hmyzu a húb sa spotrebúva kyslík a uvoľňuje sa kysličník uhličitý. Po dokončení tohto procesu sa uchová stabilná úroveň živín a kvality obilia. Toto je hlavný rozdiel vrecovacieho systému v porovnaní s tradičným skladovacím systémom, v rámci ktorého pokračuje výmena plynov a vlhkosti.

Pravidelná kontrola

Je dôležité chrániť vaky pred možným poškodením. Vaky často kontrolujte, či nie sú poškodené. Okamžite opravte akékoľvek poškodenie.

Zvieratá môžu spôsobiť veľké škody. Zabráňte prístupu dobytka a domácich zvierat do danej oblasti. Môže byť potrebný elektrický plot alebo sieť proti vtákom.

Zabráňte tomu prístupu hlodavcov alebo malých cicavcov tým, že budete udržiavať trávu pokosenú alebo vaky umiestníte na betónové podložky.

Po každom odobraní krmiva vak zatvorte a očistite rozhodené krmivo, aby miesto nelákalo hlodavce.

V okolí vakov nepoužívajte prostriedky proti burine, pretože chemické látky môžu spôsobiť porušenie vaku.

Nedovoľte deťom, aby sa na vakoch hrali alebo po nich chodili.

Upevnite na voľné konce závažia, aby ste zabránili poškodeniu vetrom a po búrkach vaky skontrolujte.

Pravidelne kontrolujte. Zaplátajte otvory vhodným spôsobom pomocou opravnej pásky. Nepoužívajte lepiacu pásku, keďže nie je odolná voči UV žiareniu.

Umiestnenie vaku

To môže mať okamžitý vplyv na kvalitu následného uskladnenia, preto vyberte to správne umiestnenie:

  •  Umiestnite vaky na dobre vysušený a tvrdý povrch. Nemali by sa na ňom nachádzať kamene a ostré predmety, keďže tie by mohli poškodiť vak. Miesto by malo byť rovné, aby sa obsah vaku nemohol pohybovať
  • Dbajte na to, aby na poli nebolo strnisko a burina
  • Umiestnite vaky na miesto, ktoré umožňuje jednoduché odoberanie krmiva
  • Medzi vakmi nechajte priechod pre ľahký prístup
  • Orientujte vaky severojužným smerom, aby sa teplo rovnomerne rozložilo
  • V ideálnom prípade neumiestňujte vaky AgFlex pod stromy, keďže malé vetvičky môžu spôsobiť poškodenie
  • Miesta v blízkosti rušných ciest alebo miesta s častým pohybom znamenajú menšiu aktivitu zvierat